ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังใหญ่"

 
== ฮาโหล ....อีแอ๋มผีบ้า 555 วอกกกกกกก(ส่งอาทิตย์หน้า)==
ตัวหนังใหญ่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ <ref>นิตยสารสารคดีอีแอ๋ม</ref> ฉบับที่ 45 ปีที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 หน้า 148<ref>อีส้ม</ref>
 
 
=== หวัดดี ส้ม 555===
ผู้ใช้นิรนาม