ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังใหญ่"

เพิ่มขึ้น 26 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
 
=== หวัดดี ส้ม 555===
น็อต วอก ฮาโหล แสด
# ฮาโหล 2/1 หนังเจ้า หรือ หนังครู ใช้สำหรับพิธีไหว้ครู ไม่ใช้แสดง ปกติมี 3 ตัวคือ หนังฤๅษี หนังพระอิศวร และ หนังพระนารายณ์
# หนังเฝ้า หรือ หนังไหว้ เป็นตัวละคร ทั้งมนุษย์ ยักษ์ ลิง ทำท่าประนมมือ ใช้แสดงตอนเข้าเฝ้า
ผู้ใช้นิรนาม