ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังใหญ่"

เพิ่มขึ้น 147 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
(เพิ่มหมวดหมู่)
# หนังเฝ้า หรือ หนังไหว้ เป็นตัวละคร ทั้งมนุษย์ ยักษ์ ลิง ทำท่าประนมมือ ใช้แสดงตอนเข้าเฝ้า
# หนังคเนจร หรือ หนังเดิน เป็นตัวละครทำท่าเดิน หรือ ลิงทำท่าย่อง
# หนังง่า หรือ หนังเหาะ แสดงท่าเหาะ (เหมือนโดเราม่อนอะไรทำนองนี้) หรือ ยกขาข้างหนึ่ง (จะเล่นกระต่ายขาเดียว) แยกได้เป็น หนังโก่งและหนังแผลง คือ ทำท่าโก่งหรือแผลงศร ด้วย
 
=== หนังเรื่อง ===
ผู้ใช้นิรนาม