ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธชินสีห์"

+ภาพ
(+ภาพ)
[[ภาพ:Phraputthachinaratwbowon05.jpg|thumb|พระพุทธชินสีห์]]
'''พระพุทธชินสีห์''' เป็นพระพุทธรูปสำคัญพระองค์หนึ่งของหัวเมืองฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราช และพระศาสดา ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านเหนือของ[[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]มาแต่ต้น ต่อมาพระวิหารชำรุดทรุดโทรมลง ขาดการปฏิสังขรณ์ [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์]] จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] เมื่อ พ.ศ. 2372
 
735

การแก้ไข