ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภสัชเคมี"

 
=== การทำให้ได้ผลดีที่สุด ===
ขั้นตอนต่อมาของการค้นพบยาจะเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งสาร"ฮิตส์"เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารประกอบ[[ฟาร์มาโคฟอร์]] (pharmacophore) [[ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์]]ของ[[ฟาร์มาโคฟอร์]] จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสารประกอบมุ่งหวัง ("lead compounds") เพื่อให้ได้ตัวยาที่มีความแรงสูงสุด จำเพาะเจาะจงที่สุด และมีพิษน้อยที่สุด
 
=== การพัฒนายา ===
ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนายาเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับพรีคลินิคและระดับคลินิก ตั้งแต่การทดลองในสัตว์ทดลอง มนุษย์ปกติ และผู้ป่วย เพื่อทดสอบคุณสมบัติฤทธิ์การรักษาและผลข้างเคียงของตัวยาที่ได้ก่อนการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ตัวยาในระดับอุตสาหกรรม และการพัฒนาตำรับยาที่เหมาะสมในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
 
{{เภสัชศาสตร์}}
571

การแก้ไข