ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศักย์ไฟฟ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
* ใน[[กลศาสตร์]] ''ความต่างศักย์โน้มถ่วง'' ระหว่างจุดสองจุดบนโลก เกี่ยวข้องกับพลังงานในการย้ายวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดภายใต้[[สนามโน้มถ่วง]]ของโลก มีหน่วยเป็น [[จูล]]ต่อ[[กิโลกรัม]]
* ในวิศวกรรมไฟฟ้า ''ความต่างศักย์ไฟฟ้า'' คือ พลังงานในการย้าย[[ประจุไฟฟ้า]]จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดภายใต้[[สนามไฟฟ้าสถิตย์]] มีหน่วยเป็น [[จูล]]ต่อ[[คูลอมบ์]] หรือ [[โวลต์]]<ref>[http://www.chaiwit.ac.th/portfolio/charinee/dream/page2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html ความต่างศักย์]</ref>
* ในระบบของไหล ''ความต่างศักย์'' คือ ความแตกต่างของ[[ความดัน]] มีหน่วยเป็น [[พาสคัล]]
* ในระบบอุณหภูมิ ''ความต่างศักย์'' คือ ความแตกต่างของ[[อุณหภูมิ]] มีหน่วยเป็น [[เคลวิน]]<ref>[http://www.chaiwit.ac.th/portfolio/charinee/dream/page2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html ความต่างศักย์]</ref><ref>[http://www.thaigoodview.com/node/50144 ความต่างศักย์ไฟฟ้า]</ref>
 
{{โครง}}
 
12,970

การแก้ไข