ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
รัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ได้รับการยอมรับในฐานะรัฐบาลโดยชอบธรรมของเวียดนามใต้จาก[[รัฐคอมมิวนิสต์]]ส่วนมาก และได้ลงนามในสนธิสัญญาปารีส ค.ศ. 1973 ในฐานะพรรคการเมืองเอกเทศ และได้เป็นรัฐบาลเฉพาะกาลของเวียดนามใต้อย่างแท้จริงหลังจากความพ่ายแพ้ทางการทหารของ[[กองทัพเวียดนามใต้]]ในวันที่ [[30 เมษายน]] [[พ.ศ. 2518]] และต่อมาในวันที่ [[2 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2519]] รัฐบาลชุดดังกล่าวและ[[เวียดนามเหนือ]]ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งประเทศเวียดนามอันเป็นเอกภาพในชื่อ[[สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม]]
 
{{ประวัติศาสตร์เวียดนาม}}
== บรรณานุกรม ==
; หมายเหตุ
20,550

การแก้ไข