ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{issues|ต้องการอ้างอิง=yes|จัดรูปแบบ=yes}}
 
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
== ทำเนียบผู้บริหาร ==
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
{| class="wikitable"
# วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 นายสะอาด ทั่นเส้ง ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2540
|-
# วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 นายอังคาร เจริญผล ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548
!รูป
# วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 นายวรดร แสงอำนาจ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
! วันที่
# วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายวิบูลย์ คงมั่น ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552
! ดำรงตำแหน่ง
# วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นายประทีป จำปาศรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
|-
# วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นางอรณิชชา คชนา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน
|
 
| วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
# วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 | นายสะอาด ทั่นเส้ง ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2540
|-
|
| วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
# วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 | นายอังคาร เจริญผล ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548
|-
|
| วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548
# วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 | นายวรดร แสงอำนาจ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
|-
|
| วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550
# วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 | นายวิบูลย์ คงมั่น ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552
|-
|[[ไฟล์:Boss005.jpg|50px|ประทีป จำปาศรี]]
| วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552
# วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 | นายประทีป จำปาศรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
|-
|[[ไฟล์:Onitcha.jpg|50px|อรณิชชา คชนา]]
| วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
# วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 | นางอรณิชชา คชนา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน
|-
|}
== ความหมายของตราโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ==
[[ไฟล์:jaopitlogo2011.png|thumb|140px|center|]]
138

การแก้ไข