ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
| headman = [[นางอรณิชชา คชนา|นางอรณิชชา คชนา]]
[[ไฟล์:06jpOnitcha.jpgjpg‎|100px|ผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา]]
| motto = '''ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้''' <br> ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ <br><small> (ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้) </small>
| song = มาร์ชห้วยกระเจาพิทยาคม
# [[ไฟล์:04jp.jpg‎|50px]] วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายวิบูลย์ คงมั่น ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552
# [[ไฟล์:05jp.jpg‎|50px]] วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นายประทีป จำปาศรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
# [[ไฟล์:06jpOnitcha.jpg‎jpg‎‎|50px]] วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นางอรณิชชา คชนา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน
 
== ความหมายของตราโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ==
138

การแก้ไข