ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Aanon/กรุ 1"

แจ้งภาพที่คุณอัปโหลดถูกแจ้งลบ หรือถูกลบไปแล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งภาพที่คุณอัปโหลดถูกแจ้งลบ หรือถูกลบไปแล้ว)
I'm sorry I don't speak Thai. Google tells me you probably mean the photo change at Tony Jaa. Well, according to Wikipedia policy, free photos are recommended over copyrighted ones. wherever possible to change a copyrighted photo to a free licence one, you are obliged to do it. This is not a blog, this is a FREE LICENCE PROJECT. --[[ผู้ใช้:Teemeah|Teemeah]] 20:20, 14 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
::คืออย่างนี้ครับ ปกติแล้ว ตามนโยบายระบุไว้ว่า หากมีภาพคอมมอนส์ มักใช้ภาพดังกล่าวแทนภาพชอบธรรมครับ (สามารถศึกษาแนวทางได้ที่ [[วิกิพีเดีย:นโยบายการใช้ภาพ]] ครับ) --[[ผู้ใช้:B20180|B20180]] 21:10, 14 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
 
== แจ้งการลบภาพที่คุณอัปโหลด ==
ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลดภาพดังต่อไปนี้:
* {{ifd|ไฟล์:การเลื้อย.png}} วันที่แจ้ง: 10:09, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
<!--ภาพที่ถูกแจ้งลบ-->
ขณะนี้ภาพดังกล่าวได้ถูกแจ้งลบ หรืออาจถูกลบไปแล้ว โดยส่วนมากอาจเป็นเพราะว่าภาพ:
* '''ไม่สอดคล้องกับ[[WP:IUP|นโยบายการใช้ภาพ]]''' เช่นภาพที่คุณอัปโหลดไม่ควรมีลายน้ำ หรือการแสดงความเป็นเจ้าของบนภาพ ยกเว้นหากภาพนั้นสำหรับแสดงลายน้ำ
* '''ไม่เป็นสารานุกรม''' ภาพที่ทำให้ไม่เป็นสารานุกรม ตกแต่งไม่เป็นกลาง หรือ[[WP:NOT|ไม่เหมาะสม]]สำหรับใช้ประกอบบทความในวิกิพีเดีย
* '''ไม่ได้ใช้/ไม่ใช้แล้ว''' ภาพที่ไม่ได้ใช้ในวิกิพีเดีย หรือมีภาพอื่นแทนที่ อย่าลืมว่าหากต้องการแทนที่ภาพเดิม คุณสามารถอัปโหลดใหม่โดยใช้ชื่อเดียวกันได้
* '''มีแล้วในคอมมอนส์''' ภาพที่มีอยู่ใน[http://commons.wikimedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81 วิกิมีเดียคอมมอนส์]นั้นสามารถนำมาใช้ได้ในวิกิพีเดียไทยทันทีโดยไม่ต้องอัปโหลด
* '''ซ้ำซ้อน''' มีภาพเหมือนกันหรืออยู่ในรายละเอียดที่สูงกว่าแล้ว อย่าลืมว่าคุณสามารถตั้งขนาดภาพเวลาใส่ในบทความได้ ดูเพิ่มที่ [[วิกิพีเดีย:วิธีการใส่ภาพ|การใส่ภาพ]]
* '''คุณภาพต่ำ''' ภาพที่มีรายละเอียดต่ำมาก ถูกปรับแต่ง บิดเบือน ไม่ชัด หรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพภาพอื่นๆ
 
คุณสามารถดูรายละเอียดที่ถูกแจ้งลบได้ที่หน้าภาพดังกล่าว และดูปูมของภาพนั้นๆสำหรับภาพที่ถูกไปแล้ว หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือไม่แน่ใจ สามารถสอบถามผู้แจ้งลบ หรือผู้ที่ลบภาพดังกล่าว ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ --<big>'''[[ผู้ใช้:Lux2545|<u>lux2545</u>]] | [[คุยกับผู้ใช้:Lux2545|<u>คุย</u>]]'''</big> 10:09, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
21,657

การแก้ไข