ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

* [[ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ]] (ก่อตั้ง [[พ.ศ. 2526]])
* [[โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา]] (ก่อตั้ง [[พ.ศ. 2528]])
* [[ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ]] (ก่อตั้ง [[พ.ศ. 2529]]) มีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ซึ่งมีความสำคัญต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ
* [[ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ]] (ก่อตั้ง พ.ศ. 2529)
 
4,048

การแก้ไข