ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีมหาอุมาเทวี"

 
บนลานวัดด้านหน้าโบสถ์มีเสาสีทองขนาดใหญ่สูงเท่าหลังคาโบสถ์ ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างประตูหน้าของวัดและช่องกลางโบสถ์ซึ่งมีซุ้มใหญ่ตรงกลาง ที่ประดิษฐานพระศรีมหามารีอัมมันอยู่ด้านในสุด ด้่านบนสุดของเสาเป็นโยนีลิงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกตกแต่งประดับประดาและชักธงรูปสิงห์ประจำองค์พระแม่ ขึ้นในช่วงสัปดาห์เทศกาลนวราตรี
บนลานวัดหน้าโบสถ์มีเทวาลัยขนาดเล็กอีก 3 เทวาลัย เทวาลัยแรกอยู่บริเวณกลางลานหน้าโบสถ์ด้านขวา (ด้าน[[ถนนสีลม]]) เป็นเทวาลัยประดิษฐาน[[ศิวลึงค์]]อันเป็นสัญญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ อีก 2 เทวาลัยอยู่ที่มุมริมสุดด้่านหน้าของวัดด้านถนนปั้นตัดกับ[[ถนนสีลม]] เป็นเทวาลัยประดิษฐานพระพรหม และเทวาลัยประดิษฐานเทวรูปประจำวันทั้ง 7 ริมรั้วด้าน[[ถนนสีลม]]ระหว่าเทวาลัยพะพระพรหมและศิวลึงค์ มีหอระฆังที่ต้องตีตลอดเวลาขณะที่พราหมณ์ทำการพิธีบูชาเทพเจ้า
ส่วนด้านข้างของวัดริมซ้ายติดกับบ้านเรือนของเอกชนในถนนปั้น ใกล้รั้วเป็นซุ้มใหญ่ประดิษฐานเทวรูปอีก 3 ซุ้ม ถัดเข้าไปข้างในเป็นแผ่นสลักรูปศักดิ์สิทธิ์หันหน้าเข้าหา[[ถนนสีลม]]และถัดเข้าอีกเป็นอาคารสำนักงานของทางวัด
 
==เทศกาลนวราตรี==
3,235

การแก้ไข