ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงศักดิ์ เปรมสุข"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข สำเร็จการศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (KMITKMITL) และจบหลักสูตรโครงการยุทธศาสตร์การจัดการตลาด จากฮาร์วาร์ด บิสิเนส สคูล ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
คุณทรงศักดิ์ ผ่านประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการโฆษณา การตลาด และการบริหารสถานีโทรทัศน์ โดยเริ่มต้นกับเพื่อน ๆ ตั้งบริษัทออกแบบชื่อ Matchbox แม้กิจการจะไม่ประสพความสำเร็จ แต่ก็สร้างประสบการณ์ที่หาค่ามิได้พร้อมด้วยจิตใจที่รักการบุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ
ผู้ใช้นิรนาม