ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟ้า พูลวรลักษณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* พ.ศ. 2516 -เปลี่ยน
* พ.ศ. 2516 -ปฏิสันถาร
* พ.ศ. 2543 -แคนโต้หมายเลข 2 สำนักพิมพ์ใบไม้สีเขียว<ref name="สนทนากับฟ้า พูลวรลักษณ์">"สนทนากับฟ้า พูลวรลักษณ์":เอื้อ อัญชลี สุภาพ พิมพ์ชนและคมสัน นันทจิต ร่วมสนทนา, @ Iternative writers จุลสารทางเลือก : ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2543, หน้า 9-19 </ref>
* พ.ศ. 2544 -แคนโต้หมายเลข 1 สำนักพิมพ์ใบไม้สีเขียว<ref>[http://www.thaiwriter.org/intv_far.htm"เว็บไซต์ "ชุมนุมนักเขียนไทย"]. เว็บไซต์ "ชุมนุมนักเขียนไทย". เรียกข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553.</ref>
 
141

การแก้ไข