ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟ้า พูลวรลักษณ์"

ใส่อ้างอิงเพิ่ม
(ใส่อ้างอิง)
(ใส่อ้างอิงเพิ่ม)
}}
 
'''ฟ้า พูลวรลักษณ์ '''<ref name="ผมเป็นคนกิ๊กก๊อก">"ผมเป็นคนกิ๊กก๊อก" :วรพจน์ พันธุ์พงศ์ สัมภาษณ์, WriterWRITER 04 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2554, นิตยสารไรท์เตอร์, 2554, หน้า 98-118 ISBN 978-6169-0954-53</ref> เกิด 16 พฤษภาคม 2496 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนสหคุณศึกษา ทำ A Level ที่ King College เมือง Poole,UK จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรีที่ Warwick University ประเทศอังกฤษ แต่เรียนไม่จบ ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร
 
หนังสือเล่มแรกของฟ้า เป็นบทกวีถูกตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2515 ชื่อ แคนโต้หมายเลขหนึ่ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ฟ้าได้ค้นหาผู้ที่ชื่นชอบในกวีแคนโต้ ได้จำนวน 5 คน แล้วนำผลงานของพวกเขามาจัดพิมพ์เผยแพร่ ในชื่อ ห้าแคนโต้ กับสำนักพิมพ์ใบไม้สีเขียว และในปี พ.ศ. 2548 ได้ค้นหากลุ่มแคนโต้ กลุ่มที่สอง แล้วนำผลงานของพวกเขามาจัดพิมพ์ ในชื่อ ห้าแคนโต้กลุ่ม 2 กับคนไร้เงา กับสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม และในปีเดียวกันนั้น (พ.ศ. 2548)ได้เปิดเว็บไซต์ thaicanto.com เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเขียนบทกวีและใช้เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกวี[[แคนโต้]]<ref>[http://www.praphansarn.com/new/c_talk/detail.asp?ID=156"เว็บไซต์ "สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น"]. คุยนอกกรอบ กับ ฟ้า พูลวรลักษณ์ โดย...นายอยู่ดี. เรียกข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553.</ref>
141

การแก้ไข