ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเม็กซิโก"

<td width="90" align="center" valign="middle" height="65" bgcolor="#f6f6f6">'''ธงชาติแบบที่ 2'''</td>
<td width="200" height="65" bgcolor="#f6f6f6" valign="middle" align="center">[[ไฟล์:Flag of Mexico (1823-1864, 1867-1968).png|100px]]</td>
<td width="250" height="65" bgcolor="#f6f6f6">ใช้ในสมัย[[สาธารณรัฐเม็กซิโกที่ 1]] [[พ.ศ. 2366]] - [[พ.ศ. 2407|2407]]</td>
</tr>
<tr height="65">
<td width="90" valign="middle" align="center" rowspan="5" bgcolor="#f6f6f6">'''ธงชาติแบบที่ 2''' ''นำกลับมาใช้อีกครั้ง<br /> (2410–2511) ''</td>
<td width="200" height="65" bgcolor="#f6f6f6" valign="middle" align="center">[[ไฟล์:Flag of Mexico (1823-1864, 1867-1968).png|100px]]</td>
<td width="250" height="65" bgcolor="#f6f6f6">ใช้ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2410]] – [[พ.ศ. 2424|2424]] ในยุค[[สาธารณรัฐเม็กซิโกที่ 2]]</td>
</tr>
<tr height="65">
ผู้ใช้นิรนาม