ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกอัครราชทูต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บางประเทศอาจแต่งตั้งบุคคลผู้เป็นที่เลื่อมใสกว้างขวางให้เป็น[[เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง]] (Ambassador at Large) เพื่อให้จัดการเพียงบางอย่างโดยเฉพาะ หรือรับผิดชอบท้องที่อันจำกัด ขณะที่เอกอัครราชทูตมักมีอำนาจจัดการทั่วไป
 
สำหรับประเทศใน[[เครือจักรภพ]] มักเรียกเอกอัครราชทูตว่า [[ข้าหลวงใหญ่]] (High Commissioner) และ[[คณะผู้แทนทางทูต]]จะเรียก [[คณะข้าหลวงใหญ่]] (High CommissionerCommission) แทน ส่วนเอกอัครราชทูตของ[[สันตะสำนัก]] (Holy See) นั้นเรียก [[เอกอัครสมณทูต]] (nuncio)
 
{{เรียงลำดับ|เอกอัครราชทูต}}
38,884

การแก้ไข