ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทยที่มรณภาพไปแล้วแต่สังขารไม่เน่าเปื่อย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
 
ผู้ใช้นิรนาม