ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

}}
{{จบกล่อง}}
{{พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส}}
{{เกิดปี|2427}}
{{เสียชีวิตปี|2502}}
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทยที่มรณภาพไปแล้วแต่สังขารไม่เน่าเปื่อย]]
 
{{โครงชีวประวัติ}}
 
ผู้ใช้นิรนาม