ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงข่ายสามเหลี่ยมของรูปหลายเหลี่ยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* http://sigbjorn.vik.name/projects/Triangulation.pdf, An Implementation of a Near-Linear Polygon
Triangulation Algorithm for General Polygons
 
* [http://computacion.cs.cinvestav.mx/~anzures/geom/triangulation.php Demo as Flash swf], A Sweep Line algorithm.
*[[Catalan number]]
*[[Point set triangulation]]
*[[Delaunay triangulation]]
*[[Minimum-weight triangulation]], for a point set and for a simple polygon
 
 
23

การแก้ไข