ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาตะกรับห้าแถบ"

<references />
* [http://scitour.most.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=30 ปลาสลิดหินบั้ง] ฐานความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
{{commons|Category:Abudefduf vaigiensis}}
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
ผู้ใช้นิรนาม