ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรศรีเกษตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
อาณาจักรศรีเกษตรของชาวพยูตั้งอยู่ บริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีในภาคกลาง และภาคใต้ ของประเทศพม่าในปัจจุบัน เชื่อว่ามีกำเนิดในสมัยต้นพุทธกาล หรือ ก่อน 2500 ปีมาแล้ว โดยชนชาติผิว หรือปยู ซึ่งตั้งบ้านเมืองใกล้กับเมืองแปร ในลุ่มแม่น้ำอิระวดี
 
ต่อมาชนชาติ ปยู นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับความเจริญ ทางอักษรศาสตร์จากอินเดีย ในยุคที่รุ่งเรือง อาณาจักรนี้มีอำนาจปกครอง เกือบตลอดแหลมมลายู จนใน พ.ศ. 651 พวกมอญทางใต้ ได้ยกทัพเข้ามารุกราน และอาณาจักรนี้ก็เริ่มเสื่อมลง จนใน พ.ศ. 1375 [[อาณาจักรน่านเจ้า]] ก็ยกทัพลงมาทำลายลงโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของชนชาติพม่า เมื่อพระเจ้าอโนรทากษัตริย์ แห่งประเทศพม่า ก็แผ่อำนาจเข้ามาแทนที่
 
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์พม่า]]
6,066

การแก้ไข