เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

|-
|<code>\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{a} </code>
|<math>\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{XXX} \!</math>
|-
|<code>\hat{a}, \widehat{a}, \vec{a} </code>
ผู้ใช้นิรนาม