ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค่าคงตัวอ็อยเลอร์-มัสเกโรนี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ค่าคงตัวออยเลอร์-แมสเชโรนี''' ({{lang-en|Euler–Mascheroni constant}}) เป็น[[ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์]] ส่วนมากใช้ใน[[ทฤษฎีจำนวน]] เป็นค่าของ[[ลิมิต]]ระหว่าง[[อนุกรมฮาร์โมนิก]]และ[[ลอการิทึมธรรมชาติ]]
 
:<math>\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty } \left[ \left(
15,884

การแก้ไข