ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

 
== หลักสูตร ==
 
* พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภายใต้มาตรฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตสาขาอื่นๆ ณ อาคารจักรภัณฑ์เพ็ญศิริ [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] วิทยาเขตบางเขน
 
* พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 
* พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอนามัยครอบครัวและชุมชน (นานาชาติ)<ref>http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2554/3-%2054.pdf การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 </ref>
4,291

การแก้ไข