ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(replaceViaLink)
[[พ.ศ. 2350]] [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น "'''กรมหมื่นเทพพลภักดิ์'''" และโปรดเกล้าฯ ต่อมาในรัชกาลที่ 2 ได้ทรงกำกับกรมพระคชบาล และในปี พ.ศ. 2375 [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น "'''กรมหลวงเทพพลภักดิ์'''"
 
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อวันอังคาร เดือน 3 แรม 11 ค่ำ ปีระกา นพศก จุลศักราช 1199 ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380 พระชันษา 5251 ปี
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม