ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรูวิชั่นส์"

=== บริษัทย่อย ===
 
ทรูวิชั่นส์มีบริษัทย่อยประกอบด้วยบริษัท 10 บริษัท โดยมี บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัดเป็นบริษัทแม่ สำหรับบริษัทย่อย 911 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) , บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท , ซีนิเพล็กซ์ จำกัด บริษัท คลิก ทีวี จำกัด , [[ทรู แฟนเทเชีย|บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] (เดิมชื่อ ทรูแฟนเทเชีย) , บริษัท ทรู ดิจิตอล มีเดีย จำกัด(เดิมชื่อ บริษัท เรด มีเดีย จำกัด) , บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด , [[Channel V Thailand| บริษัท แชนแนล (วี) มิวสิก (ประเทศไทย)]] จำกัด และ, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น (กัมพูชา) จำกัด และ บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด
 
== จำนวนสมาชิก ==