ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โขน"

เพิ่มขึ้น 1,854 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
(→‎การฝึกหัดโขน: จังหวะการเต้นเสา - ตะลึกตึก)
 
; โขนนอนโรง
โขนนอนโรง เป็นการแสดงโขนที่มักนิยมแสดงในคืนก่อนที่จะมีการแสดงโขนนั่งราว และแสดงตอน ''"เข้าสวนพิราพ"'' เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น การแสดงโขนนอนโรงมักนิยมแสดงเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยก่อนแสดงจะมีผู้แสดงออกไปเต้นกระทุ้งเสาทั้ง 4 มุมของโรงแสดง ในอดีตโขนนอนโรงเคยแสดงมาแล้วสองครั้งด้วยกันคือ ครั้งแรกแสดงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในงานสมโภชพระเศวตคชเดน์ดิลก และครั้งที่สองในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แสดงที่บริเวณท้องสนามหลวงในงานฉลอง[[รัฐธรรมนูญ]] ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม [[พ.ศ. 2475]]<ref name="โขนนอกตำรา - โขนนอนโรง">โขนนอกตำรา - โขนนอนโรง, โขน, นงนุช ไพรพิบูลยกิจ, สำนักพิมพ์คอมแพคท์พริ้นท์ จำกัด, 2542, หน้า 50</ref>
 
; โขนชักรอก
35,491

การแก้ไข