ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูโกสลาเวียในโอลิมปิกฤดูหนาว 1952"