ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงพ่อจง พุทฺธสโร"

| ตำแหน่ง = [[เจ้าอาวาส]][[วัดหน้าต่างนอก]]
| ปี = [[พ.ศ. 2450]] - [[พ.ศ. 2508]]
| ถัดไป = หลวงพ่อแม้น อาจารสมฺปนฺโนพระอาจารย์ไวยท์ <br /> (เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ในปี พ.ศ. 24152310)
}}
{{จบกล่อง}}
ผู้ใช้นิรนาม