ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนแม่จันวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ชื่ออังกฤษ = Maechan Witthayakhom School
| ชื่อย่อ = ม.จ.ว. (M.W.K.)
| ก่อตั้ง = พ.ศ.19 มีนาคม 2502
| ผู้ก่อตั้ง = กระทรวงศึกษาธิการ
| ประเภท = โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
| สังกัด = [[กระทรวงศึกษาธิการ|สำนักงานคณะกรรมการ<br />การศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
| หัวหน้า = นายศรีวรรณอดุลย์ ปินใจ นันท์บัญชา
| คำขวัญ = นตฺถิ ปัญญา สมาปญฺญาสมา อาภา<br /><small> (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) </small>
| เพลง = มาร์ชแม่จันวิทยาคม
| สี = [[สีเหลือง|{{แถบสีสามกล่อง|#ffff00}} เหลือง]] และ<br />[[สีดำ|{{แถบสีสามกล่อง|#000000}} ดำ]]
ผู้ใช้นิรนาม