ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวดึงส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Mtmerucosmology01.jpg|thumb|300px|จิตรกรรมเรื่อง[[ไตรภูมิ]] แสดงที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บนยอด[[เขาพระสุเมรุ]]]]
[[ไฟล์:Thagyamin Nat.jpg|thumb|150px|[[ท้าวสักกะ]] เทวาธิบดีแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (ภาพนี้เป็นภาพวาดแบบศิลปะพม่า ในความเชื่อของชาวพม่านั้น ท้าวสักกะ (ตะจาเมง) ยังเป็นประมุขแห่ง[[นัต (ผี)|นัต]]หรือผีบรรพบุรุษของชาวพม่าอีกด้วย)]]
'''ดาวดึงส์''' ({{lang-pi|''ตาวติ{{˚}}ส โลก''}}) หรือ '''ตรัยตรึงศ์''', '''ไตรตรึงษ์'''<ref>[http://rirs3.royin.go.th/ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒] (สืบค้นออนไลน์). ไตรตรึงษ์ เป็นคำโบราณที่สะกดไม่ตรงตามรูปศัพท์ (ศ↔ษ) และเป็นชื่อของตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนัยทั่วไปควรสะกดว่า ตรัยตรึงศ์ หรือใช้คำว่าดาวดึงส์แทน</ref> ({{lang-sa|त्रायस्त्रिंश लोक}} ''ตฺรายสฺตฺริ{{˚}}ศ โลก'') เป็นชื่อของสวรรค์ (ภูมิของเทวดาทั้งหลาย) อันสำคัญยิ่งใน[[จักรวาลวิทยาในศาสนาพุทธ|จักรวาลวิทยา]]ของ[[ศาสนาพุทธ]] คำว่า ''ตฺรายสฺตฺริ{{˚}}ศ'' เป็นรูป[[คำคุณศัพท์]]ของคำว่า ''ตฺรายสฺตฺริ{{˚}}ศตฺ'' (จำนวน 33) อาจแปลความหมายได้ว่า "ที่อยู่ของเทพ 33 องค์"
 
ผู้ใช้นิรนาม