ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทีนออง"

{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ชาวพม่า]]
{{Birth|1909}}{{Death|1978}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด]]
[[หมวดหมู่:นักประวัติศาสตร์ชาวพม่า]]
 
[[en:Htin Aung]]
ผู้ใช้นิรนาม