ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:คณะสหเวชศาสตร์"

สถานีย่อยสถาบันอุดมศึกษาไทย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
สถานีย่อยสถาบันอุดมศึกษาไทย
บรรทัด 1:
{{สถานีย่อยสถาบันอุดมศึกษาไทย}}
 
หมวดหมู่นี้เป็นหมวดหมู่สำหรับกลุ่มสหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เช่น สาขาวิชา[[เทคนิคการแพทย์]] [[กายภาพบำบัด]] [[ รังสีเทคนิค]] เป็นต้น อันได้แก่ คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาจัดเรียงตามคณะ|สหเวชศาสตร์]]
32,569

การแก้ไข