ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังสันติ"

เพิ่มขึ้น 107 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ใน ค.ศ. 1999 มีการติดตั้ง "[[เพลิงนิรันดร์|เพลิงสันติอันเป็นนิรันดร์]] (eternal peace flame) ซึ่งเป็นชื่อเรียกคบเพลิงที่ตามไฟไว้ตลอด ไว้หน้าประตูทั้งปวงของวัง
 
ใน ค.ศ. 2007 [[Beatrix of the Netherlandsสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์|เบียทริกซ์]] พระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์]] เสด็จเปิดหอสมุดกฎหมาpแห่งวังสันติที่สร้างขึ้นใหม่ สำหรับเป็นที่ตั้งหอสมุดขนาดใหญ่ทั้งหลัง, ห้องบรรยายวิชา และห้องอ่านตำรา ซึ่งมีทางเชื่อมไปยังตัววังสันติด้วย
 
<!--