ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์"

* พิสุทธิ์ เอกอำนวย, โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ, สวนสัตว์แมลงสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 3 (มิถุนายน 2553)
* FAO Guidelines for RETAIL DISTRIBUTION OF PESTICIDES WITH PARTICULAR REFERENCE TO STORAGE AND HANDLING AT THE POINT OF SUPPLY TO USERS IN DEVELOPING COUNTRIES [http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/RETAIL.pdf]
* [http://www.tcpa.or.th/thai/safeuse.htm การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดย สมาคมอารักขาพืชไทย]
 
[[หมวดหมู่:สารเคมีเกษตร]]
350

การแก้ไข