ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

=== ขั้นตอน ===
วิธีการนั้นถ้าเป็นแบบปรกติจะต้องใส่ถุงแดงให้เรียบร้อยก่อน เจ้าหน้าจึงอัญเชิญไปยังลานพิธี แล้วปลงพระชนม์ตามพระราชอาญา นอกจากนี้ยังมีการสำเร็จโทษด้วยวิธีอื่น ๆ อีกเช่น ใส่หลุมอดอาหาร ฝังทั้งเป็น ถ่วงน้ำ ตัดพระเศียร และวิธีพิสดาร ส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นผู้เขียนเชื่อว่าพระองค์ถูกสำเร็จโทษโดยการตัดพระเศียร
 
==วิธีการใช้ท่อนจันทน์สำเร็จโทษ==
เอาท่อนจันทน์ตีหัวแล้วจ้วงหน้าอกด้วยดาบ
 
== รายพระนามผู้ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ==
ผู้ใช้นิรนาม