ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมาปฏิปทา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: vi:Trung đạo)
'''มัชฌิมาปฏิปทา''' แปลว่า ทางสายกลาง หมายถึง ทางปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งไปในทางอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งเกินไป มุ่งเน้นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มักไม่ยืดถือหลักการอย่างงมงาย เช่น ถือวัตถุหรือจิตใจมีค่า ยึดสิทธิปัจเจกชนหรือสังคมสำคัญ
 
ในทางพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลาง คือ [[อริยมรรค]]มีองค์ 8 คือเมื่อย่นย่อแล้ว เรียกว่า "ไตรสิกขา" ได้แก่ [[ศีล]] [[สมาธิ]] [[ปัญญา]] ที่ไม่ใช่ทางสายกลาง คือ สักแต่ว่ากลาง แต่ไม่กำหนดวิธีที่ถูกต้องเลย คือ การไม่ยึดถือสุดทางทั้ง 2 คือได้แก่ '''อัตตกิลมถานุโยค''' การประกอบตนเองให้ลำบากเกินไป '''กามสุขัลลิกานุโยค'''การพัวพันในกามในความสบาย
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม