ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงการกูเทินแบร์ค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''โครงการกูเต็นเบิร์กเทนแบร์ก''' ({{lang-en|Project Gutenberg}} หรือเรียกชื่อย่อว่า '''PG''') เป็นโครงการอาสาสมัครเพื่อการแปรงานทางวัฒนธรรมเช่นงาน[[วรรณกรรม]]เป็น[[ดิจิทัล]]เพื่อการเก็บรักษาและเผยแพร่แก่สาธารณชน โครงการกูเต็นเบิร์กเทนแบร์กก่อตั้งขึ้นเมื่อปี [[ค.ศ. 1971]] โดย[[ไมเคิล เอส ฮาร์ท]] (Michael S. Hart) และเป็น[[ห้องสมุดดิจิทัล]]ที่เก่าที่สุด) <ref name=USINFO>{{cite web
| last = Thomas | first=Jeffrey | date=July 20, 2007
| url = http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2007&m=July&x=200707201511311CJsamohT0.6146356
| title = Project Gutenberg Digital Library Seeks To Spur Literacy
| publisher = U.S. Department of State, Bureau of International Information Programs
| accessdate = 2007-08-20 }}</ref> สื่อที่สะสมเป็นหนังสือทั้งเล่ม (full text) ที่[[ลิขสิทธิ์]]หมดอายุและเป็นสมบัติของสาธารณชน โครงการกูเต็นเบิร์กเทนแบร์กพยายามทำให้สาธารณชนสามารถใช้หนังสือเหล่านี้โดยไม่ต้องเสียเงินเท่าที่จะทำได้ และในรูปแบบที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป (open format) ในเดือนธันวาคม [[ค.ศ. 2007]] โครงการกูเต็นเบิร์กเทนแบร์กกล่าวว่ามีสื่อกว่า 24,000 สื่อในโครงการ โครงการกูเต็นเบิร์กเทนแบร์กเกี่ยวข้องกับโครงการอื่นๆ ที่เป็นองค์การอิสระอีกหลายโครงการที่มีจุดประสงค์คล้ายคลึงกันและได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา “Project Gutenberg”
 
ถ้าเป็นไปได้หนังสือหรือสื่อของโครงการกูเต็นเบิร์กเทนแบร์กจะเป็นเนื้อหาที่ไม่มีรูปแบบ (plain text) แต่รูปแบบอื่นก็มีให้เช่น[[HTML]] หนังสือหรือสื่อส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มีบ้างที่เป็นภาษาอื่น โครงการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ '''โครงการผู้ตรวจสอบ''' ({{lang-en|Distributed Proofreaders}} หรือเรียกชื่อย่อว่า '''DP''') ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัคร[[อินเทอร์เน็ต]]ที่ช่วยตรวจสอบหนังสือและสือก่อนที่จะเผยแพร่แก่สาธารณชนในโครงการกูเต็นเบิร์กเทนแบร์ก
 
== อ้างอิง ==
38,884

การแก้ไข