ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ"

 
== พระราชวงศ์ ==
*'''พระราชบิดา''' พระเจ้าแทจง (대종, 戴宗)พระราชโอรสของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] กับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง ตระกูล ฮวางโบ
*'''พระราชมารดา''' สมเด็จพระชายาซอนอึยพระจักรพรรดินีซอนอึย ตระกูล ยู แห่ง ฮวางจู (선의왕후 유씨, 宣義王后 劉氏)พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจ กับ สมเด็จพระจักรพรรดินีจองด๊อก ตระกูล ยู
 
'''พระมเหสี'''
*สมเด็จพระราชินีมุนด๊อก ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (문덕왕후 유씨황보씨, 文德王后) พระราชธิดาของ[[พระเจ้าควางจงแห่งโครยอ|พระเจ้าควางจง]] กับสมเด็จพระราชินีแทมก
*สมเด็จพระราชินีมุนฮวา ตระกูล คิม (문화왕후 김씨, 文和王后) ธิดาของ คิมวอนซุง
 
'''พระสนม'''
*พระสนมยอนชาง (낙랑군대부인 최씨, 樂浪郡大夫人)
*องค์หญิงนักรัง ตระกูลยู แห่ง ชุงจู(낙랑군대부인 최씨, 樂浪郡大夫人) พระราชธิดาของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] กับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินมยองซุนซอง ตระกูล ยู
 
'''พระขนิษฐา'''
*[[พระพันปีชอนชู|สมเด็จพระราชินีฮอนแอจักรพรรดินีฮอนแอ ]] ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (헌애왕후 황보씨, 獻哀王后) พระราชธิดาของพระเจ้าแทจง กับ สมเด็จพระชายาซอนอึย
*สมเด็จพระราชินีฮอนจองจักรพรรดินีฮอนจอง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (헌정왕후 황보씨, 獻貞王后) พระราชธิดาของพระเจ้าแทจง กับ สมเด็จพระชายาซอนอึย
 
'''พระราชธิดา'''
*สมเด็จพระราชินีซอนจองจักรพรรดินีซอนจอง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (선정왕후 유씨, 宣正王后 劉氏) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมุนด๊อก ตระกูล ฮวางโบ
*สมเด็จพระราชินีวอนจองจักรพรรดินีวอนจอง ตระกูล คิม (원정왕후, 元貞王后) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีมุนฮวา ตระกูล คิม
*สมเด็จพระราชินีวอนฮวา ตระกูล ยูจักรพรรดินีวอนฮวา (원화왕후, 元和王后) พระราชธิดาขององค์หญิงนักรัง ตระกูลยู พระสนมยอนชาง
 
 
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม