ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงไตรรงค์ (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ธงสามสี]] - ความหมายหลักของคำว่าธงไตรรงค์ ซึ่งหมายถึง[[ธง]]ใดๆ ที่มี[[สี]]ประกอบในธง 3 สี มีลักษณะและรูปแบบต่างๆ
* [[ธงชาติไทย]] - ธงชาติไทยแบบปัจจุบันนับตั้งแต่ [[พ.ศ. 2460]] เป็นต้นมา ใน[[ภาษาอังกฤษ]]มักอ้างถึงโดยการทับศัพท์ว่า "Thong Trairong" หรือ "Trairanga"
* [[ธงชาติเซอร์เบีย]] ({{lang-sr|"Народна застава"}})
* [[ธงชาติธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย]] ({{lang-sr|Застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије}})
* [[ธงชาติฝรั่งเศส]] ({{lang-fr|"Le Tricolore"}})
* [[ธงชาติรัสเซีย]] ({{lang-ru|"Триколор"}})
ผู้ใช้นิรนาม