ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคาถาในแฮร์รี่ พอตเตอร์"

=== Deletrius ===
: '''เปล่งเสียงว่า:''' ดีลิตริอัส
: '''ผลของเวทมนตร์:''' เสกเพื่อให้เงาจากคาถา ไพร-ออร์ อินคานตาโต้ ที่ใช้ไปแล้วจากไม้กายสิทธิ์ให้สลายกลายเป็นควันคาถาอื่น (ปรากฏในภาค4)
 
=== Densaugeo ===
ผู้ใช้นิรนาม