ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐเบลารุสในโอลิมปิกฤดูหนาว 1994"