ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลจันดี"

* สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี
* สถานีตำรวจภูธรย่อย จันดี
* ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลจันดี (Information & Service Center)
 
== เทศบาลข้างเคียง ==
239

การแก้ไข