ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การได้ยิน"

(r2.7.1) (โรบอต แก้ไข: uk:Слух)
'''การได้ยิน''' หรือ '''การฟัง''' หมายถึงการรับรู้[[เสียง]]ได้ เป็นการรับรู้การสื่อสารจากการพูด และเป็นหนึ่งในสัมผัสทั้งห้า อวัยวะที่ใช้ในการฟังเราเรียกว่า[[หู]] การได้ยินเป็นหนึ่งในสัมผัสสามอย่างที่ไม่สามารถปิดกั้นได้(ได้แก่ การได้ยิน [[การดม]] และ[[กายสัมผัส]])
{{รอการตรวจสอบ}}
'''การได้ยิน'''หรือ'''การฟัง'''หมายถึงการรับรู้[[เสียง]]ได้ เป็นการรับรู้การสื่อสารจากการพูด และเป็นหนึ่งในสัมผัสทั้งห้า อวัยวะที่ใช้ในการฟังเราเรียกว่า[[หู]] การได้ยินเป็นหนึ่งในสัมผัสสามอย่างที่ไม่สามารถปิดกั้นได้(ได้แก่ การได้ยิน [[การดม]] และ[[กายสัมผัส]])
 
== กระบวนการการได้ยินของมนุษย์ ==
{{บทความหลัก|เสียง}}
''ดูเพิ่มเติมใน [[เสียง]] และ [[หู]]''
{{บทความหลัก|หู}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== การฟังในทางการสื่อสาร ==
การฟังในทางการสื่อสาร หมายถึงการรับรู้สารที่ผ่านสื่อ(Media) ที่เป็นเสียง การฟังมักจะคู่กับการพูด แต่ไม่จำเป็นต้องฟังการพูดก็ได้ การฟังอาจนับรวมไปถึงการฟังสัญญาณเสียงซึ่งเป็น[[อวัจนภาษา]] การฟังในทางการสื่อสารจะแตกต่างจากการได้ยิน เนื่องจากการได้ยินเป็นสัมผัสที่ปิดกั้นไม่ได้ การฟังจึงขยายความหมายถึงไปกว้างกว่าการได้ยิน โดยการฟังจะรวมถึงการนำสารที่ได้จากการได้ยิน มาคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองด้วย<ref>[http://www.truexpert.info/@information/ge1101/thai_usage01.doc ความแตกต่างระหว่างการฟังและการได้ยิน อยู่ในบทที่สอง เรื่องการฟัง]</ref>
 
=== อุปสรรคในการฟัง ===
อุปสรรคในการฟังแบ่งได้สองประการคือ
* อุปสรรคภายนอก หมายถึงการมีเสียงรบกวน หรือการบดบังเชิงการฟัง เช่นการฟังสมอลล์ทอล์กทำให้ไม่ได้ยินผู้อื่นพูดเป็นต้น
* อุปสรรคภายใน หมายถึงปัญหาทางด้านหู เช่นหูตึง หูหนวก หรือมีความพิการในด้านการสูญเสียการได้ยิน เป็นต้น
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
<references />
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[เสียง]]
* [[การพูด]]
* [[การอ่าน]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/marina_wisan/work1.html บทความการฟัง]
15,884

การแก้ไข