ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรคุชราต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ข้อความ+หมวดหมู่)
'''อักษรคุชราต''' พัฒนามาจาก[[อักษรเทวนาครี]] เพื่อใช้เขียน[[ภาษาคุชราต]] เอกสารเก่าสุดพบเมื่อ [[พ.ศ. 2135]] และเอกสารพิมพ์เก่าสุด พบเมื่อ [[พ.ศ. 2340]] กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 อักษรคุชราต ใช้ในการเขียนจดหมายและบันทึกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอักษรเทวนาครีใช้ใน[[วรรณคดี]]และงานทางวิชาการ ใช้เขียน[[ภาษาคุชราต]]และ[[ภาษากัจฉิ]] (Kachchi)ในประเทศอินเดีย
 
ใช้เขียน[[ภาษาคุชราต]]และภาษากัชฉิ (Kachchi)ในประเทศอินเดีย
 
==[[พยัญชนะ]]==
|}
==สระ==
{| border="1"
===[[สระลอย]]===
|[[สระลอย]]|| [[สระจม]]เกาะตัว ક ||ถอดเป็นอักษรโรมัน ||ถอดเป็นอักษรไทย
'''અ''' = a (อะ), '''આ''' = aa (อา), '''ઇ''' = i(อิ), '''ઈ''' = ii (อี), '''ઉ''' = u (อุ), '''ઊ''' = uu(อู), '''ઍ''' = candra e (แอ), '''એ''' = e(เอ), '''ઑ''' = candra o(ออ), '''ઓ''' = o(โอ), '''ઔ''' = au (เอา), '''ઋ '''= vocalic r(ฤ), '''ઐ''' = ai
|-
===[[สระจม]]===
|'''અ''' ||'''ક''' || a ||อะ
'''ક''' = ka, '''કા''' = kaa, '''કિ''' = ki, '''કી''' = kii, '''કુ''' = ku, '''કૂ''' = kuu, '''કૃ''' = kr, '''કૅ''' = ke, '''કે''' = ke, '''કૈ''' = kai, '''કૉ''' = ko, '''કો''' = ko, '''કૌ''' = kau, '''કૄ''' = krr,
|-
| '''આ''' ||'''કા''' || aa ||อา
|-
| '''ઇ''' || '''કિ''' || i|| อิ
|-
|'''ઈ''' || '''કી''' || ii || อี
|-
| '''ઉ'''|| '''કુ''' || u || อุ
|-
| '''ઊ''' || '''કૂ''' || uu || อู
|-
| '''ઍ''' || '''કૅ''' || candra e ||แอ
|-
| '''એ''' || '''કે''' || e ||เอ
|-
| '''ઑ''' || '''કૉ''' || candra o ||ออ
|-
| '''ઓ''' || '''કો''' || o ||โอ
|-
| '''ઔ''' || '''કૌ''' || au || เอา
|-
| '''ઋ '''|| '''કૃ''' || vocalic r ||ฤ
|-
| '''ઐ''' || '''કૈ''' || ai|| ไอ
|-
|| ?|| '''કૄ''' || vocalic rr ||ฤๅ
|}
 
==ตัวเลข==
'''૦''' = 0, '''૧''' = 1, '''૨''' = 2, '''૩ ''' = 3, '''૪''' = 4, '''૫''' = 5, '''૬''' = 6, '''૭''' = 7, '''૮''' = 8, '''૯''' = 9
สำหรับผู้ใช้[[วินโดส์เอ็กพี]] (Window XP) สามารถอ่านอักษรคุชราต หรือพิมพ์ข้อความสั้นๆด้วย[[โปรแกรม]] Character Map [[ฟอนต์]] shruti
==เพิ่มเติม==
:* {{en icon}} [http://www.omniglot.com/writing/gujarati.htm อักษรคุชราต-Omniglot]
[[หมวดหมู่:อักษร|คุชราต]]
[[หมวดหมู่: ประเทศอินเดีย]]