ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจัดการโครงการ"

* [http://www.drkanchit.com/presentations/ProjectMngt.pdf การบริหารโครงการ] พรีเซนเตชันโดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
* [http://catadmin.cattelecom.com/training/SiminarDoc/projectmgt.pdf การบริหารโครงการคืออะไร] ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กสท โทรคมนาคม
* [http://arthitonline.blogspot.com/2011/04/work-breakdown-structure-wbs.html Work Breakdown Structure (WBS) - ผังโครงสร้างงาน ]บทความจากบล็อก http://ArthitOnline.blogspot.com
* [http://arthitonline.blogspot.com/2011/04/project-manager.html คุณลักษณะของ Project Manager]บทความจากบล็อก http://ArthitOnline.blogspot.com
 
[[หมวดหมู่:การบริหารโครงการ]]
 
47

การแก้ไข