ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบ หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ออก ด้วยสจห.)
 
[[หมวดหมู่:ชาวเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ|พุทธพจนวราภรณ์]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๕ ประโยค]]
{{เกิดปี|2460}}