ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อม"

(โรบอต เพิ่ม: hy:Էկոլոգիական աղետ)
* [http://www.gaiagonewild.com วิดิทัศน์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อม]
* [http://devon.freepgs.com/2006/08/burning-oil-night-and-day.php ภาพแสดงภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุย์] รวมถึงการทำลายป่า การชะล้างพัลทะลายของดินและวิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพ
* [http://arthitonline.blogspot.com/2011/03/android-app-disaster-alert.html แนะนำ Android App "Disaster Alert" ]
 
[[หมวดหมู่:ภัยพิบัติ]]
{{โครงธรรมชาติ}}
47

การแก้ไข