ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบริโภค"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์  10 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''การบริโภค''' เมื่อกล่าวขึ้นอย่างลอยๆ อาจหมายถึง ''การรับประทานอาหาร'' แท้จริงแล้วการบริโภคนั้นมีความหมายว่า การใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง โดยสิ่งที่มีอยู่นั้นจะเสื่อมสภาพ ร่อยหรอ หรือหมดไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และอาจต้องหาสิ่งใหม่มาเพิ่มเติมเมื่อต้องการใช้อีก มักใช้คู่กับคำว่า '''การอุปโภค''' หมายถึงการใช้สิ่งที่มีอยู่แต่จะไม่หมดไป หรือสามารถทดแทนได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องไปสรรหา รวมเป็น '''การอุปโภคบริโภค''' แต่ผู้ที่สามารถทำทั้งการบริโภคและการอุปโภคจะเรียกว่า '''ผู้บริโภค''' เพียงอย่างเดียว
 
15,884

การแก้ไข